Bea Crea uit Nederland “MY WAY”

De Witte Roos

Het Communiceren

zonder geweren

maar met wijze woorden

zo sluiten wij in deze

Aquariustijd voortaan

onze liefdevolle Vredesakkoorden.

                                        Beacrea

COPYRIGHT © 2018 Bea Crea van Beckhoven van der Schoot alle rechten voorbehouden

De Witte Roos tekening is van Gea Gajael